I przed szkodą, i po szkodzie!

 

Podsumowanie bezinteresownej działalności na rzecz ratowania zdrowia
i życia zwierząt (w rozumieniu pogotowia ratunkowego dla ludzi)
w okresie od 25.03.2005 do 20.07.2011
w przygotowaniu. 

Image

Image