15.05.2007

 

Warszawa, 15 maja 2007 r.


Szanowni Państwo,

z przykrością informuję, że z powodów całkowicie ode mnie niezależnych, po 20 miesiącach działalności na rzecz ratownictwa zwierząt, zmuszony byłem podjąć decyzję o likwidacji Pogotowia Ratunkowego dla Zwierząt Psi Los oraz Lecznicy Weterynaryjnej Psi Los. Było to jedyne w Europie pogotowie dla zwierząt, zorganizowane i działające na wzór pogotowia ratunkowego dla ludzi.

Utrzymywanie non stop „gotowości bojowej” tj. możliwości natychmiastowego wyjazdu zespołu ratunkowego przez 24h, było przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Wymagało zatrudnienia "całego sztabu ludzi", w tym wielu lekarzy (specjalistycznej kadry medycznej).

Średnie miesięczne koszty utrzymania karetki ratunkowej 24h i lecznicy, oscylowały w granicach 65.000–70.000 zł. Natomiast wpływy z usług komercyjnych pokrywały średnio jedynie 45-52 % kosztów funkcjonowania. Straty "istnienia pogotowia" pokrywałem w całości z funduszy prywatnych.

W okresie od 10 września 2005 r. do 30 kwietnia 2007 r. z usług pogotowia i lecznicy skorzystało 2.418 osób, leczyliśmy 2.731 zwierząt (łącznie odnotowaliśmy 6.888 wizyt, w tym 892 interwencje karetki.)

W okresie funkcjonowania pogotowia przeprowadziliśmy 122 akcje ratunkowe na rzecz bezdomnych zwierząt. Koszty tych działań (karetka, leki, operacje, hospitalizacje itp.) w 87 % zostały pokryte z moich prywatnych funduszy. Pozostała część kosztów (13 % tych wydatków), została pokryta przez Wolontariuszy z forum Dogomania oraz osoby prywatne).

W imieniu tych zwierząt, które udało się uratować, chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przez te 598 dni wspomagali mnie w działalności na rzecz ratownictwa zwierząt. Szczególnie gorąco chciałbym podziękować tym Wspaniałym Ludziom, którzy ofiarowali swoje SERCE I DOM, adoptując bezdomne zwierzaki, uratowane przez moje pogotowie ratunkowe.

Pozostaję z poważaniem,

Janusz Orzechowski
Założyciel Pogotowia Psi Los   

Image